Max Payne 1.05

Łatka naprawia błąd występujący, w trakcie wczytywania nowej mapy, który powodował zamknięcie gry. Poprawia również błąd w obsłudze bufora pojawiający się przy wychodzeniu z gry.