MDB Ewidencja wyposażenia 2.2.3

MDB Ewidencja Wyposażenia to program wspomagający prowadzenie ewidencji przedmiotów i urządzeń stanowiących wyposażenie pracowników. Pomocny przy gospodarowaniu elektronarzędziami, sprzętem komputerowym, sprzętem pomiarowym oraz materiałami eksploatacyjnymi. Stosując wspieraną przez aplikację technikę "przeciągnij i upuść" (drag & drop) można w prosty sposób zarządzać wyposażeniem pracowników.

MDB Ewidencja Wyposażenia obok kartotek pracowników program prowadzi kartotekę magazynową i kartotekę przedmiotów przeznaczonych do likwidacji (kosz). Każdy przedmiot posiada swój numer ewidencyjny, datę i cenę zakupu, numer seryjny oraz oznaczany jest stanem: sprawny, zużyty, w naprawie, uszkodzony i przydzielany jest do definiowanych grup przedmiotów.

UWAGA

Po zainstalowaniu wymagana jest aktywacja programu - program połączy się serwerem i pobierze klucz uprawniający do bezpłatnego używania programu przez okres testowy - 30 dni.