MDB KasaBank 2.0.26

MDB KasaBank to program przeznaczony do prowadzenia kasy oraz rejestrowania wyciągów bankowych. Pozwala wystawiać dokumenty KP i KW, tworzyć raporty kasowe oraz wprowadzać dokumentami BP i BW pojedyncze lub zbiorcze operacje bankowe. Możliwe jest rejestrowanie dowolnej liczby rachunków. Rejestry kasowe oraz bankowe mogą być prowadzone w różnych walutach.

MDB KasaBank dysponuje zbiorczym zestawieniem operacji kasowych, czyli raportem. Raport może być tworzony przez aplikację za dowolny okres. Możliwe jest tworzenie nawet kilku raportów dziennie (raporty zmianowe). Kartoteka bankowa programu obsługuje miesięczne (okresowe) wyciągi bankowe oraz wyciągi emitowane po każdej operacji. Definiowane operacje kasowe i bankowe oraz raporty sumaryczne pozwalają śledzić obroty na każdej operacji.

UWAGA

Bez podania numeru licencji aktywowany zostanie bezpłatny, 30-dniowy okres testowy.