MDB Transport 2.6.1

MDB Transport to program do wystawiania oraz rejestracji zleceń transportowych, spedycyjnych oraz ofert. Zlecenia mogą posiadać dowolną liczbę miejsc załadunku i rozładunku, jedną lub dwie stawki frachtowe w dowolnej walucie. Program pozwala utworzyć dowolną liczbę rejestrów posiadających odrębne ciągi numeracji, oddzielne zestawy dokumentów oraz własne ustawienia początkowe dokumentów.

MDB Transport może służyć do wystawiania własnych zleceń transportowych (spedycyjnych), jak również do rejestrowania zleceń otrzymanych, drukowania i wysyłania potwierdzeń przyjęcia zlecenia. Wszystkie dokumenty mogą być drukowane oraz wysyłane pocztą elektroniczną w postaci HTML. Każdy dokument jest oznaczany definiowanym przez użytkownika statusem, co pozwala oznaczyć dokumenty przyjęte, w realizacji, wykonane, zapłacone itp. Aplikacja posiada definiowane rejestry, bazę kontrahentów, miejsc załadunków oraz wiele słowników, pozwalających dostosować program do własnych potrzeb.

UWAGA

Bez podania numeru licencji aktywowany zostanie bezpłatny, 30-dniowy okres testowy.