MDB Zlecenia 2.0.5

MDB Zlecenia to program służący do wystawiania oraz rejestracji zleceń produkcyjnych, zleceń warsztatowych, zleceń usługowych, zleceń zakupu oraz ofert. Aplikacja pozwala utworzyć dowolną liczbę rejestrów zawierających różne rodzaje dokumentów, może służyć do wystawiania własnych zleceń, jak również do rejestrowania zleceń otrzymanych i wysyłania potwierdzeń przyjęcia zlecenia.

MDB Zlecenia umożliwia drukowanie wszystkich dokumentów oraz wysyłanie ich pocztą elektroniczną w postaci HTML. Każdy dokument jest oznaczany definiowanym przez użytkownika statusem, co pozwala oznaczyć dokumenty przyjęte, w realizacji wykonane itp. Program posiada definiowane rejestry, bazę kontrahentów, produktów (towarów i usług) oraz wiele słowników, pozwalających dostosować program do własnych potrzeb.

UWAGA

Bez podania numeru licencji aktywowany zostanie bezpłatny, 30-dniowy okres testowy.