Medal of Honor: Allied Assault 1.10

Dodaje możliwość przeglądania listy dostępnych serwerów GameSpy oraz zapobiega błędom występującym w grze sieciowej związanymi z opóźnieniami w przesyłaniu danych. Patch do amerykańskiej wersji gry.