Media Safe 2.0

Za pomocą tej aplikacji można zaszyfrować wybarne pliki tekstowe, wideo, graficzne oraz dźwiękowe, a także uczynić je niedostępne dla osób, które nie podadzą właściwego hasła dostępu.