Memory Watcher 1.0 (PocketPC)

Aplikacja, dzięki której na ekranie powitalnym telefonu wyświetlone zostaną dwa paski - jeden będzie wskazywal ilość zajętej pamięci dyskowej oraz operacyjnej.