Metryka Sprawy

Metryka Sprawy to program komputerowy który służy do gromadzenia w formie elektronicznej i drukowania metryk spraw zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy z dnia 6 marca 2012 r.

Metryka Sprawy pozwala:

Poprowadzić bazę metryk spraw w urzędzie

Szybko wyszukać metrykę i uzupełnić czynności w sprawie

Wydrukować metrykę sprawy

Przypisać Status i Uwagi metryce sprawy

Przypisać osobę podejmującą daną czynność

Każda wersja programu pracuje w sieci

Zaimportować bazę danych kontrahentów

Metryka może być wystawiona z przypisanym kontrahentem lub bez (tylko numer sprawy)

Przypisać prawa użytkownikom (tylko do wglądu, dodawanie i usuwanie)

Metryki spraw mogą być prowadzone w grupie osób (np: w obrębie działu) następnie po zakończeniu sprawy przesyłane na serwer centralny urzędu za pomocą opcji "Wyślij na serwer" (praca w trybie oddział<->Centrala) lub też na serwerze centralnym instytucji. Program jest bezobsługowy - nawet w trybie oddział->centrala nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych czynności administracyjnych.

O możliwościach aplikacji można przekonać się dzięki jej wydaniu demo.


Liczba pobrań: 2723
Cena/licencja:Demo
Producent/dystrybutor:Intermus
Rozmiar:812 KB

Ocena:
Twoja ocena:
Pobierz program
Programy producenta
Program miesiąca