mEwi – Ewidencje 4.00

mEwi to narzędzie do ewidencji i inwentaryzacji sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów eksploatacyjnych. Program pozwala na prowadzenie racjonalnej gospodarki posiadanymi zasobami IT oraz rejestrowanie wszelkich zdarzeń ewidencjonowanych takich jak: zmiana miejsca, naprawy, usługi, modernizacje i konserwacje. mEwi posiada moduły umożliwiające ewidencjonowanie delegacji służbowych, wniosków o zakup/naprawę, delegacji służbowych, terminów sprawozdań/zdarzeń.

mEwi umożliwia:

* Ewidencja sprzętu komputerowego oraz elementów wyposażenia sprzętu.

* Pełna informacja i historia sprzętu: konfiguracja, zainstalowane oprogramowanie, gwarancje, serwis.

* Raporty: wykazy i podsumowania wg wybranych cech sprzętu.

* Pełna informacja i historia miejsc użytkowania sprzętu, osób i działów.

* Rejestracja i historia awarii, napraw i rozbudowy sprzętu.

* Ewidencja programów komputerowych.

* Druk indywidualnej karty sprzętu i raport-detektor zmian w okresie.

* Druki: zezwolenie na wyniesienie sprzętu, karta przekazania do naprawy.

* Książka teleadresowa ułatwiająca rozliczanie bilingu telefonicznego.

* Ewidencja i rozliczanie tonerów, materiałów eksploatacyjnych.

* Ewidencja i drukowanie wniosków o zakup/usługi.

* Ewidencja i drukowanie delegacji służbowych.

* Terminy sprawozdań/zdarzeń.

Więcej informacji na temat programu dostępnych jest na oficjalnej stronie.