Microsoft Hyper-V Server 2008 R2

Hyper-V to platforma wirtualizacyjna Microsoftu. Do jego zainstalowania potrzebna jest 64-bitowa platforma wspierająca wirtualizację (Intel VT lub AMD-V). Obsługiwane wirtualne maszyny mogą być zarówno w wersjach 32-, jak i 64-bitowych, maksymalnie do 4 wirtualnych procesorów oraz do 64 GB pamięci RAM przypadającej na każdy z systemów.

Hyper-V w najnowszej wersji posiada funkcję live migration. Pozwala ona na bezprzerwowe przenoszenie maszyn wirtualnych z jednego hosta na drugi, co istotne - bez wpływu na pracę działających aplikacji. Kolejną bardzo ważną zmianą w Hyper-V 2.0 jest dodanie technologii Clustered Shared Volumes (CSV). Dostarcza ona wszystkim serwerom klastra niezawodnościowego pojedynczą, spójną przestrzeń nazw; innymi słowy - wszystkie serwery Windows Server 2008 R2 "widzą" ten sam wolumen na pamięci masowej.