MimeTeX Editor 1.0

MimeTeX Editor - to mały program służący do tworzenia wyrażeń w popularnym MimeTeX. Pozwala on ta tworzenie matematycznych i fizycznych zapisów do używania na forach czy grupach dyskusyjnych. Dobrym przykładem jest symbol pierwiastek, pod którym możemy zapisać ułamek, a następnie całość zapisać jako plik graficzny.