MindRover v1.07a

Łata modyfikuje parametry gry (parametry techniczne pojazdów) oraz usuwa większość błędów występujących w programie.