Mini Zdalne Sterowanie 1.0

Mini Zdalne Sterowanie to zestaw klienta i serwera. Klienta instaluje się za pomocą instalatora. Aby zainstalować serwer należy zapisać archiwum zip, wypakować zawarte w nim pliki i postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w pliku opisu. Aplikacja służy do wykonania kilku komend na zdalnym komputerze. Polecenia te umożliwiają:

- wyświetlenie komunikatu na ekranie komputera zdalnego, okno z komunikatem można zamknąć natychmiast i dalej pracować

- wyświetlenie komunikatu na ekranie komputera zdalnego, okno z komunikatem można zamknąć po upływie określonego czasu, przed upływem tego czasu praca na zdalnym komputerze jest zablokowana

- wyłączenie zdalnego komputera – natychmiastowe albo po określonym czasie

- zablokowanie zdalnego komputera – komputer będzie blokowany przy każdym starcie aż do upływu ustawionego wcześniej czasu, aby ta funkcja działała aplikacja serwera musi uruchamiać się przy starcie systemu Windows, można odblokować wyłączenia komputera za pomocą hasła odblokowującego, domyślne hasło to svchost102, hasło można zmienić – wybierając odpowiednią opcję z menu systemowego serwera (proszę zajrzeć do opisu serwera).

Mini Zdalne Sterowanie po włączeniu program zaczyna szukać komputerów z zainstalowanym serwerem aplikacji. Do szukania wykorzystywany jest protokół UDP i komunikaty typu broadcast, w szczególności oznacza to, że wyszukiwanie działa jedynie w obrębie sieci lokalnej.