MLDonkey 3.1.0

  • Maciej Kępka,

MLDonkey to program umożliwiający korzystanie z wielu sieci wymiany plików jednocześnie.

MLDonkey to wieloprotokołowy klient sieci wymiany plików. Twórcą tego tytułu jest berliOS.