Mobile FTP Client 1.1.6.1 (Windows Mobile)

Aplikacja umożliwia transfer danych przez protokół FTP. Klient obsługuje zarówno połączenia aktywne, jak i pasywne, posiada mechanizm zapamiętywania haseł, automatycznej aktualizacji oraz samodzielnie dobiera ustawienia połączenia pod potrzeby serwera.

Obslugiwane urządzenia:

Windows Mobile 5/6