MASPware GPSmeter Professional 4.7

Aplikacja służąca do mierzenia odległości przy pomocy odbiornika GPS.