WBS Application 2.01

Aplikacja dla menedżerów projektów. Pozwala rozbić je na proste zadania, tworząc tym samym strukturę pomocną w analizie wymaganej pracy.