Communication Manager Pro QVGA 1.2

Program ten pozwala na zapisywanie różnych konfiguracji urządzenia w postaci profili, oraz automatyczne ich przełączanie w zależności od położenia i czasu.