ProfiMail 2.91 (Windows Mobile)

Klient poczty elektronicznej dla urządzeń przenośnych. Posiada większość podstawowych funkcji dla tego typu programów.