PyS60 (Python) 1.4.2

Dzięki PyS60 można uruchomić na telefonie z systemem Symbian S60 aplikacje napisane w języku programowania Python.