iSkoot 1.0 (Windows Mobile, Blackberry)

Aplikacja służąca do nawiązywania połączeń za pośrednictwem sieci Skype wprost z telefonu komórkowego.