Location Tagger 1.0 beta 3 (Symbian S60 3rd edition)

Dzięki tej aplikacji, do zdjęć wykonywanych telefonami z systemem Symbian S60.3 oraz posiadającym moduł GPS, dodana będzie informacja o aktualnym położeniu. Program użyteczny dla osób, które korzystają z serwisów, które umożliwiają sprawdzenie na mapie, gdzie zrobione zostało zdjęcie, jak np.. Flickr.