Best MessageStorer 1.02 (UIQ3)

Aplikacja pozwala łatwo zapisać wiadomości SMS, MMS, oraz e-mail do pliku tekstowego lub CSV.