BlueWhaleMail 00.85.57 (Symbian S60 2nd edition FP3)

Aplikacja, która umożliwia prosty odbiór wiadomości e-mail w telefonach z systemem Symbian S60 2nd edition. Program cyklicznie sprawdza pocztę informując o nowej wiadomości tak samo jak w przypadku wiadomości SMS.