Mocha Telnet Lite 1.1 (iPhone)

Program umożliwia właścicielom urządzenia iPhone łączenie się z serwerami telnet uruchomionymi na komputerach PC lub MacOSX.