Nshaver 0.0.5 beta (Symbian S60 3rd edition)

Program, dzięki któremu telefon komórkowy z systemem Symbian S60 3rd edition będzie naśladował... golarkę. Naśladowane są dźwięki, wibracje, a na ekranie wyświetlana jest elektryczna golarka.