X-SMS 1.0 (Symbian S60 2nd/3rd edition)

Prosta aplikacja umożliwiająca wyeksportowanie wiadomości tekstowych do pliku tekstowego lub HTML. Do działania wymaga zainstalowanego w telefonie środowiska Python.