Bonfire 1.0 (Android)

Aplikacja, która wyświetla na ekranie telefonu z systemem Google Android animację płonącego ogniska.

Obsługiwane urządzenia:

Z systemem Google Android