Resco Explorer 2008 5.03.1 (Palm OS 5+)

Menedżer plików, który nie tylko jest łatwy w obsłudze, ale posiada również zaawansowaną funkcjonalność. Program obsługuje szyfrowanie, oraz kompresję plików, a dodatkowo możliwość edycji rejestru, czy nawet podłączanie dysków sieciowych.

Obsługiwane urządzenia:

Palm OS 5+