SmartLauncher 0.9 beta (Windows Mobile)

Prosta aplikacja, która dodaje do interfejsu telefonu z systemem Windows Mobile przycisk, po którego naciśnięciu uruchomiona zostanie przeglądarka Opera oraz połączenie WiFi.

Obsługiwane urządzenia:

Z systemem Windows Mobile