LOGO - magazyn 1.0

LOGO - magazyn to warta uwagi mobilna aplikacja, którą można zainstalować na smartfonie. Jej funkcje umożliwiają zaliczenie jej do kategorii Rozrywka. LOGO - magazyn może zagościć na naszym smartfonie lub tablecie dzięki zaangażowaniu pracowników AGORA SA

Aplikacje dostępna jest dla użytkowników systemu iOS Jest ona kompatybilna z 1.0. Jest to system stworzony na potrzeby urządzeń mobilnych firmy Apple. Nazwa iOS funkcjonuje dopiero od 2010 roku. Wcześniej system znany był jako iPhone OS.

iOS złożony jest z czterech warstw: Core OS, Core Services, Media, Cocoa Touch. Każda z nich odpowiada za inne kwestie. Pierwsza ma wpływ na interakcje sprzętu z oprogramowaniem. Druga warstwa zawiera podstawowe biblioteki służące do obsługi m.in. aplikacji. Warstwa trzecia odpowiada za obsługę dźwięku i obrazu. Ostatnia odpowiedzialna jest za interfejs dotykowy. Ze stale rozbudowywanej bazy aplikacji warto polecić oraz .