ChemTable 2.26

Układ okresowy pierwiastków na platformę Palm OS. Aby zobaczyć szczegóły danego pierwiastka, wystarczy go zaznaczyć.