The Week UK 2.0.1

The Week UK to aplikacja mobilna, dzięki której nasz iPhone lub iPad wzbogaci się o interesujące funkcje. Zaliczyć ją można do kategorii Komunikacja. The Week UK to aplikacja wprowadzona na rynek przez Dennis Publishing Ltd

Aplikacja wymaga systemu iOS w wersji 2.0.1. Jest to system przeznaczony na urządzenia firmy Apple. IOS opiera się na systemie operacyjnym Mac OS X 10.5.

iOS złożony jest z czterech warstw: Core OS, Core Services, Media, Cocoa Touch. Każda z nich odpowiada za inne kwestie. Pierwsza ma wpływ na interakcje sprzętu z oprogramowaniem. Druga warstwa zawiera podstawowe biblioteki służące do obsługi m.in. aplikacji. Warstwa trzecia odpowiada za obsługę dźwięku i obrazu. Ostatnia odpowiedzialna jest za interfejs dotykowy. Developerzy oferują użytkownikom iOS'a wiele ciekawych i przydatnych aplikacji. Warto polecić Skiing Mag oraz Mac Life Magazine.