Linux User & Developer 2.5.7

Linux User & Developer to aplikacja mobilna, dzięki której nasz iPhone lub iPad wzbogaci się o interesujące funkcje. Zaliczyć ją można do kategorii Multimedia. Linux User & Developer może zagościć na naszym smartfonie lub tablecie dzięki zaangażowaniu pracowników Imagine Publishing

Korzystanie z aplikacji możliwe jest w przypadku następujacyh urządzeń wyposażonych w system iOS: 2.5.7. Jest to system mobilny stworzony przez Apple. Początkowo znany był on jako iPhone OS. W roku 2010 pojawia się nazwa iOS. System ten zbudowany jest na bazie Mac OS X 10.5.

Za działanie iOS’a odpowiadają cztery warstwy abstrakcyjne czyli : Core OS, Core Services, Media, Cocoa Touch. Core Services odpowiada za obsługę baz danych, aplikacje i sieć. Media to warstwa odpowiedzialna za obraz i dźwięk. Interfejs użytkownika obsługiwany jest przez Cocoa Touch . Pierwsza wymieniona warstwa, czyli Core OS, odpowiada za współprace urządzenia z oprogramowaniem. Ze stale rozbudowywanej bazy aplikacji warto polecić Barbie Magazine - South Africa Interactive oraz PSM3: the No. 1 PlayStation magazine for PS3 and PS Vita.