MOBILITY - A city in motion

Gra podobna jest do Simcity z tą różnicą, że w Mobility podstawowym warunkiem warunkiem rozwoju jest sprawna sieć komunikacji.