Mobius - Międzyokresowe Rozliczanie Kosztów 1.2

Program do międzyokresowego rozliczania kosztów firm, pozwalający (w oparciu o zdefiniowane przez użytkownika dane transakcji, firm oraz inne ustawienia) na gromadzenie danych, ich przetwarzanie oraz przeglądanie planów rozliczeń w postaci raportów i zestawień.

Program wyposażony jest dodatkowo w funkcje umożliwiające tworzenie kopii zapasowych bazy danych, eksportowanie danych do pliku -.xls oraz praktyczną wyszukiwarkę.