Mochcom Component Registrator 1.0

Polski program służący do rejestracji lub wyrejestrowywania z systemu składników i komponentów ActiveX oraz bibliotek typów. Obsługiwane fotmaty to DLL, OCX, TLB, OLB.