Monopoly Tycoon 1.3

Łatka naprawia kilkanaście ostatnio wykrytych błędów i zawiera wszystkie poprawki zawarte w jej poprzednich wersjach.