MortScript for WM Pocket PC 4.11 b5

MortScript to interpreter języka podobnego w funkcjonowaniu do plików wsadowych (.bat) znanych z systemu DOS. Pozwala na zdalną kontrolę, uruchamianie oraz zamykanie aplikacji, wykonywanie operacji na plikach, korzystanie z portów szeregowych (COM) i nie tylko.