MountIt 2.0

Program ułatwiający mapowanie dysków sieciowych w systemie Mac OS X. Do jego funkcji należy tworzenie na pulpicie skrótów do dysków Windows lub katalogów na serwerze FTP. Użytkownik może zdefiniować parametry dla każdego woluminu osobno lub domyślne dla wszystkich, uruchamiać skrypty po podłączeniu lub automatycznego zamknięcia aplikacji po pomyślnym zamontowaniu.