Movies Collector 1.7

Darmowy program do katalogowania filmów zapisanych w formacie DivX. Podstawowym atutem programu jest zapisywanie bazy w pliku zgodnym z Microsoft Access oraz import bazy z Excela (do poprawnego działania programu nie potrzebny jest program MS Access).