mp3PRO Player/Encoder 1.10

Kodek umożliwiający konwersję oraz odtwarzanie utworów w formacie mp3PRO. Format ten pozwala na dwukrotnie wydajniejszą kompresję muzyki, w porównaniu z MP3, a jednocześnie zapewnia zachowanie wyższej jakości dźwięku.