MS-KeysXP 1.0 pl

Prosta Aplikacja służąca do przechwytywania kluczy z prduktów firmy Microsoft.