MSN Search Toolbar

Program do wyszukiwania najróżniejszych plików i dokumentów umieszczonych na dysku twardym. Po zainstalowaniu tego narzędzia odbywa się indeksowanie danych, aby mogły być znalezione dużo szybciej. Ponadto dzieki temu paskowi blokowane są wyskakujące okienka z reklamami a w programach Internet Explorer oraz Outlook dostępny jest specjalny pasek narzędzi. Należy uważnie przeczytać komunikaty kreatora ustawień, bo domyślnie są włączane są opcje obciążające system oraz zmieniające ustawienia przeglądarek.