multifxvst 1.0 (wtyczka VST)

Wtyczka VST, umożliwiająca uruchomienie wielu innych wtyczek VST, łącząc je w łańcuch. Dzięki temu, można tworzyć zaawansowane efekty dźwiękowe, nieosiągalne innymi drogami.

Wszystkie wtyczki VST wymagają do swojej pracy środowiska zgodnego ze standardem VST. Przykładem mogą być programy takie jak Steinberg Cubase albo Adobe Audition, ale pracują także przy użyciu wtyczki DSP do WinAmpa - Winamp VST Host.