MultiShow 2.1

Program jest przeglądarką plików napisaną w Javie. Pozwalającą na przeglądanie plików audio, wideo oraz tekstowych w następujących formatach: pliki audio: AIFF, GSM, IFF-8SVX, MIDI, MP2, MP3, Sun Audio, Wave. Pliki wideo: AVI, IFF-ANIM+SLA, IFF-ANIM+ANFI, MPEG1+, QuickTime Movie. Pliki graficzne: BMP, FPX, GIF, IFF-ILBM, JPEG, PNG, PNM, TIFF. Pliki tekstowe: HTML, Plain, PDF, RTF.