Muzip 3.0.4

Muzip to mały program do archiwizacjii, który obsługuje takie formaty jakj .zip, .tar, .gzip, .uue. Możemy spakować cały folder lub też tylko wybrane pliki, dodawać nowe elementy do tworzonych archiwów, a także wyświetlać ich zawartość i zapisywać w formatach tekstowych, HTML, CSV. Muzip oferuje wsparcie dla skryptów, co pozwala automatyzować czynności związane z tworzeniem nowych wersji archiwów lub aktualizacją istniejących. Oprócz tego nic nie stoi na przeszkodzie, aby stworzyć samo rozpakowujące się archiwa.

Aplikację można dodać do menu kontekstowego menu Windows, dzięki czemu będzie ona zawsze pod ręką.