mVoice for Windows Mobile 5.5

mVoice umożliwia tworzenie notatek głosowych i późniejsze nimi zarządzanie.