MxConverter for Pocket PC 2.1

MxConwerter to narzędzie służące do konwersji jednostek. Zawiera bazę między innymi wielu walut, miar, oraz stref czasu. Posiada także wbudowany kalkulator.